+32(0)472 68 11 15 mariablankers@gmail.com

Privacybeleid

 

Privacybeleid

 

Maria Blankers neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt binnen enkel en alleen binnen het Pluform Platform (pluform.com), waar ook de schriftelijke communicatie met de cliënt plaatsvindt.

U kunt uiteraard het AVG/Privacybeleid van hun raadplegen. Ik kan geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen (Pluform) anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met deze betreffende partij.

Ik gebruik de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en mij (Maria Blankers).

Indien ik persoonsgegevens verwerk ten einde u te interesseren voor mijn producten of diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Ik zal deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan mariablankers@gmail.com.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de producten en diensten van Maria Blankers, werkend met de website ‘jouwtherapeut.be’.

Maria Blankers is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en ik verwerk deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

In deze verklaring leest u welke gegevens ik verzamel als u mijn website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe ik hiermee de gebruikservaring verbeter.
Maria Blankers is overigens niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Gegevens verzamelen
Ik vraag u gegevens in te vullen als u zich online aanmeldt via het contactformulier invult of als u zich aanmeld voor een/reeks consulten. Ik verwerk in dit geval alleen de gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Factuuradres met straat, huisnummer, postcode en vestigingsplaats
  • Ondernemingsnummer/BTW nummer

 

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van het Pluform. Dat is een beveiligde softwaretool die ik gebruik als een online coachingomgeving, waarbinnen veilig gecommuniceerd kan worden.

 

Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Gegevens die u hebt verstrekt via het contactformulier, verwijder ik binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie.

 

Keuzes voor persoonsgegevens
Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan mij is verstrekt.

 

  • Aanpassen of uitschrijven overige communicatie
    Als u uw gegevens aan wilt passen of uit mijn bestanden wilt laten halen, kunt u contact met mij op nemen door een email te sturen naar mariablankers@gmail.com.

 

Rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens ik van u mocht verwerken, dan kun u een schriftelijk verzoek tot inzage doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u mij schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek sturen.

Ik zal uw verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen. U kunt uw verzoek aan mij e-mailen via mariablankers@gmail.com

 

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig mijn privacyverklaring te raadplegen.

 

Wijzigingen
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 

 

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan deze privacyverklaring voldoe. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met mij opnemen.